Lid zijn van de IKGL: de voordelenAls lid van de IKGL verzekert u zich van een collectieve belangenbehartiging, draagt u bij aan de instandhouding en groei van de lokale economie en maakt u deel uit van een interessant netwerk.
Aan het lidmaatschap zijn wel voorwaarden verbonden. Het bestuur hanteert dan ook toelatingscriteria voor nieuwe leden. Het bestuur bepaalt of een onderneming al dan niet aan de criteria voldoet. Dit zijn de toelatingscriteria die het bestuur van de IKGL hanteert:
 

  • de onderneming is feitelijk (mede) gevestigd binnen de grenzen van de gemeente Oost-Gelre; 
  • de onderneming is van redelijke omvang en heeft tenminste meerdere werknemers in dienst voor eigen bedrijfsactiviteiten;
  • de onderneming is actief in de bouw, industrie, (groot)handel of dienstverlening en is hoofdzakelijk business to business werkzaam; 

    Het bestuur van de IKGL kan altijd op basis van een eigen motivatie en/of interpretatie van de criteria tot afwijzing van een lidmaatschapsaanvraag besluiten. Daarbij zal zij met name toetsen of de onderneming toegevoegde waarde heeft voor de industriekring.

Aanmelden

U kunt zich schriftelijk - middels het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier - aanmelden. U kunt het formulier inleveren bij het secretariaat (Postbus 24, 7130 AA  Lichtenvoorde) of mailen naar info@ikgl.nl. Het secretariaat stuurt uw aanmelding door naar het bestuur.

Vragen

Hebt u vragen over het lidmaatschap van de IKGL, de toelatingscriteria of het aanmelden? Neem dan contact op met één van de ambtelijk secretarissen van de IKGL.