Voor en door bedrijven in Oost Gelre
Als gevolg van de samenvoeging van de gemeenten Groenlo en Lichtenvoorde in de gemeente Oost Gelre, is op 13 januari 2005 de Industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde (IKGL) opgericht. De IKGL is de voortzetting van de afzonderlijke kringen Groenlo en Lichtenvoorde. Leden van de IKGL zijn industriële, (groot)handels- en dienstverlenende bedrijven uit de gemeente Oost Gelre.

Doelstelling

Doelstelling van de IKGL is het bevorderen van de contacten en de kennisuitwisseling tussen leden. Daarnaast wil de IKGL de gemeenschappelijke belangen van de leden op plaatselijk en regionaal gebied behartigen. De IKGL geeft hieraan invulling door een gesprekspartner te zijn richting lokale en regionale overheden, aanverwante organisaties en andere industriële kringen in met name de Achterhoek. Speerpunten bij deze belangenbehartiging zijn:

  • optimaliseren van het ondernemersklimaat in Oost-Gelre,
  • samenwerken om een sterk (regionaal) economisch beleid te realiseren.

Commissies

Binnen de IKGL zijn de volgende commissies actief:

KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen)
Het keurmerk is een werkwijze om middels een stappenplan maatregelen te treffen voor meer veiligheid op de bedrijventerreinen in Oost Gelre.
De betrokken partijen zijn: Gemeente Oost Gelre, IKGL, Politie en Brandweer.
Vertegenwoordiger namens de IKGL: Marcel Eekelder.

Technieklokaal Tech4Life
Het technieklokaal Tech4Life is een initiatief van 4 partijen: gemeente Oost Gelre,IKGL, KSG Marianum en de gezamenlijke basisscholen in de gemeente Oost Gelre. Deze partijen hebben zitting in het bestuur van STOG (Stichting Techniek Oost Gelre). Doelstelling is het waarborgen van technisch onderwijs aan de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen middels kerndoelen rondom Wetenschap en Techniek.
Vertegenwoordiger namens de IKGL: Marcel Eekelder.

Communicatie

De communicatie met de leden vindt plaats via deze website en e-mail. Leden worden geïnformeerd over relevante plaatselijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen.
Daarnaast worden door de IKGL georganiseerd:

  • informatiebijeenkomsten voor alle leden of specifieke groepen van leden over voor hen belangrijke onderwerpen,
  • informele bijeenkomsten voor alle leden, waaronder bedrijfsbezoeken.

Waarom lid worden?

In het lidmaatschap van de IKGL schuilen grote voordelen. Als lid verzekert u zich van een collectieve belangenbehartiging, zowel in plaatselijk als regionaal verband, waarbij het bundelen van de krachten automatisch een sterke(re) positie betekent. Verder draagt u met uw lidmaatschap bij aan het in stand houden en de groei van de lokale economie. Tenslotte profiteert u door de contacten met de andere leden van de reeds aanwezige kennis op velerlei gebied en kunt u gebruik maken van elkaars netwerken. Meer informatie over lid worden van de IKGL.