terug naar het overzicht

Aankondiging nieuwe openstellingen subsidieprogramma OP-Oost

27-04-2015

In vervolg op de eerste openstelling van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (BOPOOST) worden in de loop van 2015 ook de andere onderdelen van het programma opengesteld.

Twee openstellingen in mei
In samenspraak tussen de Managementautoriteit Oost-Nederland en de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) van het ministerie van EZ zijn er twee nieuwe openstellingen van OP-Oost 2014-2020 tot stand gekomen.
Naar verwachting kunnen vanaf 19 mei 2015 subsidieaanvragen ingediend worden voor de onderdelen 'Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten' en 'Innovatie samenwerkingsprojecten'. Voor activiteiten die vallen onder de andere openstellingen kunnen in de loop van 2015 aanvragen ingediend worden. Voor de nieuwe openstellingen wordt naar verwachting op 24 april 2015 de beleidsregel met de bijbehorende subsidieplafonds gepubliceerd in het Provinciaal Blad van de provincie Gelderland.

Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten
Aanvragen kunnen ingediend worden voor de volgende vier activiteiten:

  • het uitvoeren van een haalbaarheidsproject: maximaal € 50.000 subsidie tot maximaal 40% van de subsidiabele kosten;
  • het uitvoeren van een innovatieadviesproject: maximaal € 10.000 subsidie tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten;
  • het uitvoeren van experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek: maximaal € 50.000 subsidie tot maximaal 40% van de subsidiabele kosten (deze activiteit wordt waarschijnlijk in juni 2015 opengesteld);
  • de ontwikkeling van een businesscase ten behoeve van het resultaat van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie: maximaal € 10.000 subsidie tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een mkb-onderneming die gevestigd is in Oost-Nederland.

Innovatie samenwerkingsprojecten
Deze openstelling is bedoeld voor innovatieprojecten uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van mkb'ers waarbij de focus ligt op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000.


Kijk voor meer informatie op: www.op-oost.eu