terug naar het overzicht

Informatieve ledenvergadering 2019

17-04-2019

Op donderdag 28 maart stond de ledenvergadering van de IKGL weer op het programma. Ze werd gehouden bij Loco in Lievelde, werd goedbezocht en kende een agenda met tal van interessante punten.

Na het woord van welkom door voorzitter Laurens Grashof werden de leden aan de hand van sheets bijgepraat over het zogenoemde Ecorys-onderzoek. Dit onderzoek brengt de beschikbare versus de benodigde bedrijfsgronden in onze regio in beeld. Snelle conclusie is, dat er tot 2030 beduidend meer vraag zal zijn dan aanbod als het gaat om bedrijfsgronden. In het kader van de voortdurend gebruikte term ‘krimp’ is dit positief. Wat de beschikbaarheid van bedrijfsgronden concreet voor Oost Gelre betekent, wordt binnenkort specifiek in kaart gebracht.

Verkeerssituatie Rabobank en enquête industrieterrein
Ook de verkeerssituatie bij de Rabobank in Groenlo werd besproken, waarbij de IKGL uiteraard een vertegenwoordiging heeft in de opgerichte klankbordgroep.
Enige teleurstelling werd uitgesproken over de zeer matige response op de enquête, die naar alle(!) op een industrieterrein gevestigde ondernemingen is uitgegaan. De vraag richting de bedrijven was wat er concreet speelt op de diverse bedrijventerreinen en of er behoefte bestaat aan een door de IKGL te organiseren gezamenlijke bijeenkomst. Het bestuur roept bedrijven op om alsnog medewerking te verlenen aan deze korte inventarisatie.
Vanuit het Onderwijs werden de leden bijgepraat over de diverse leer- en praktijkprojecten waaraan de IKGL zich heeft verbonden in nauwe samenwerking met het Marianum.

Jaarcijfers en (her)benoeming bestuursleden
Onderdeel van de ledenvergadering was ook het bespreken van de jaarcijfers van het afgelopen boekjaar alsmede de presentatie van de begroting voor 2019. Voorzitter Laurens Grashof werd voor een jaar herbenoemd als bestuurslid en voorzitter.
Verder werd met instemming van de leden de kandidatuur van Erik Schuurmans (LBA in Groenlo) als nieuw bestuurslid ondersteund en werd hij dan ook als zodanig unaniem benoemd.

Presentatie over de Achterhoek Board
Koen Knufing verzorgde het laatste programmaonderdeel van de middag. Hij gaf een uitgebreide presentatie gegeven met betrekking tot het ontstaan van de Achterhoek Board, de organisatie, de doelstellingen en de wijze waarop dit nieuwe regionale initiatief haar doelstellingen wil gaan realiseren.
De middag werd afgesloten met het gebruikelijke buffet, waarbij nog uitgebreid werd nagepraat.