terug naar het overzicht

Informatieve voorjaarsledenbijeenkomst 2018

20-03-2018

Op 8 maart 2018 vond de jaarlijkse voorjaarsledenbijeenkomst plaats bij Loco Eten & Drinken in Lievelde. De bijeenkomst stond in het teken van zaken die de IKGL en haar leden nu en in de nabije toekomst zullen raken.

Naast de gebruikelijke agendapunten waaronder de herbenoeming van de bestuursleden Marcel Eekelder en Eef Steentjes alsmede de behandeling van de jaarcijfers 2017 en de begroting 2018, werden de aanwezige leden onder andere bijgepraat over de op handen zijnde totstandkoming van de Achterhoek Board. Daarin is namelijk ook een belangrijke rol weggelegd voor de ondernemersvertegenwoordiging vanuit het SIKA (Samenwerkende Industrie Kringen Achterhoek). Deze betrokkenheid zal naast een organisatorische inzet ook een financieel gevolg hebben. Een dergelijke vertegenwoordiging zal namelijk professioneel moeten worden opgepakt.

Belangrijke Doe-scan
Verder werd tijdens de bijeenkomst uitgebreid ingegaan op de Energietransitie, waarbij de Doe-scan een hulpmiddel is voor het MKB. Op dit moment wordt ze als een pilot uitgevoerd. Dit volledig gesubsidieerde project is inmiddels bij een aantal bedrijven in Oost Gelre uitgevoerd, wat door Remco Janssen (DOOR-advies) werd toegelicht in zijn presentatie. De leden worden opgeroepen zich daarbij aan te sluiten, omdat een Doe-scan een goed inzicht geeft in de duurzame toekomst van de onderneming. Daarnaast is een Doe-scan een goede start van de Energie-transitie, zoals deze door ook de Gemeente Oost Gelre als doelstelling is vastgelegd.

WSPA-ondersteuning
Tenslotte werd door IKGL-lid WSPA (Werkgevers Service Punt Achterhoek) een korte presentatie gegeven over de rol van dit samenwerkingsverband en de mogelijkheden tot gratis informatie/ondersteuning door WSPA.

De bijeenkomst werd afgesloten met een buffet waar volop gelegenheid bestond om uitgebreid en gezellig na te praten.