terug naar het overzicht

Samenwerking IKGL en Marianum

01-05-2018

IKGL (industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde) en Scholengemeenschap Marianum maken steeds meer concrete plannen om de samenwerking op te zoeken en te verstevigen. Een eerste stap is het STERA-project die meer gaat worden uitgerold en het loopbaanevent van 13 december jongstleden dat mede dankzij de komst van bedrijven van IKGL een succes werd.

Bijzonder aan de STERA Leerroute is dat de leerlingen niet alle lessen volgen in de theorie- en praktijklokalen van Marianum, maar een belangrijk deel van het programma uitvoeren bij de bedrijven, onder begeleiding van ervaren beroepsmensen. Het loopbaanevent van 13 december had als doel leerlingen met bedrijven en vervolgstudies in contact te laten komen.

Intensievere samenwerking
IKGL en Marianum zijn voornemens om de samenwerking nog meer op te zoeken door docentenstages te organiseren in de vorm van een studiedag en door oud-leerlingen en huidige leerlingen te verbinden met de IKGL-bedrijven van Oost-Gelre. Dit gebeurt door middel van snuffelstages, (afstudeer)stages en door startersfuncties aan te bieden aan (oud-)leerlingen.
De Achterhoek heeft mooie bedrijven die meer onder de aandacht moeten komen bij de jongeren. Dit om de leefbaarheid van de Achterhoek in stand te houden.